Çukurova Kalkınma Ajansı Destekleri

Ajans, belirli dönemler itibarıyla teklif çağrısı yöntemiyle projelere mali destek sağlamaktadır. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.
Her sene belirli dönemlerde Ajans web sitesinde yayınlanan mali destek programları ve teklif çağrıları için Başvuru Rehberleri yayınlanmaktadır. Bu başvuru rehberlerinde;

  • Programın amacı ve öncelikleri
  • Asgari ve azami desteklerin tutarı
  • Uygunluk kriterleri (başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, projelerin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu)
  • Uygun proje süresi, yeri, uygun proje konuları (teklif çağrısı öncelikleri)
  • Uygun ve uygun olmayan maliyetler
  • Başvuru şekli ve yapılacak işlemler
  • Başvuruların değerlendirilmesi ve seçilmesi
 

Konuları detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Proje teklif çağrısının yayınlanmasının ardından Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi yayınlanmakta ve Ajans uzmanları tarafından proje yazma eğitimleri verilmektedir. Örnek olması adına 2018 yılı mali proje teklif çağrı başlıkları aşağıdaki gibidir.

 
 

Çukurova Kalkınma Ajansı KOBİ’lere yönelik yürütülen mali destek programlarının dışında, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların da proje ve faaliyetlerine mali destek sağlamaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar Proje Teklif Çağrıları, Fizibilite Desteği, Teknik Destek, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezleri Programı ve SODES gibi farklı destek mekanizmalarından yararlanabilmektedir.
Ajans destelerine ilişkin detaylı bilgiye www.cka.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.