Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Adana, gelişmişlik düzeyine göre yatırım teşvik sistemi uygulamalarında 2. Bölge teşviklerinden faydalanmaktadır.

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere Adana için en az 1 milyon TL asgari yatırım tutarı olan yatırımlar Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Yatırımcılar Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

1.1 Temel yatırım teşvik türleri:

1.1.1 Gümrük vergisi muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti.

1.1.2 KDV muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ya da iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV muafiyeti.