Gıda ve Orman Bakanlığı Destekleri

Gıda ve Orman Bakanlığı birçok alanda teşvik, destek ve hibe programları yürütmektedir.

 

Bitkisel Üretim Destekleri

Girişimcilik destekleri alanında 1 destek programı bulunmaktadır. Bu destek programı; Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’dır.

 • TARIMSAL DESTEKLER

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Destekler sayfası için Tarımsal Desteklemeler

 
 • ALAN BAZLI DESTEKLER

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği (Tl/Da)

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği: 100 TL/da’dır.

Fındık Alan Bazlı Gelir Ve Alternatif Ürün Desteği

Fındık Üreticileri Alan Bazlı Gelir Desteği: 170 TL/da’dır.

 

Detaylı bilgi için: TIKLAYIN

 
 

Toprak Analizi Desteği (Tl/Numune)

Toprak Analizi Desteği: 40 TL/Numune ’dir.

 
 • BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE
 
 • DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
  

Detaylı bilgi için TIKLAYIN

 
  
 

 • FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ
 
 
 • HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Anaç Koyun-Keçi Desteği

Koyun-Keçi: 25 TL/baş’tır.

Detaylı bilgi için TIKLAYIN

 
   
 
 
 
 

Besilik Erkek Sığır Desteği (Manda dahil)

1-300 Baş Arası kestirdikleri hayvan başına 200 TL

Detaylı bilgi için TIKLAYIN

 

Buzağı Desteği (4 Ay ve Üzeri)

350 TL/baş

 

Malak Desteği

350 TL/baş

 • Çiğ sütün değerlendirilmesi
 • Gap-dap-kop-dokap hibe desteği
 • Hastalıktan arı işletme destek
 • Hastalıktan arı işletmedeki sı...

Hayvan Başı Ödeme

 • Anaç manda
 • Damızlık koç teke yetiştiriciliği
 • Islah amaçlı süt içerik analiz

Hayvan Genetik Kaynakları

 • Arı koruma
 • Büyükbaş koruma
 • Damızlığa ayrılan manda yavrusu
 • Damızlık erkek materyal
 • Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı
 • Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı
 • Halk elinde manda ıslahı
 • Küçükbaş koruma
 • Sığır pedigrili koruma
 • KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

A) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı - Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları

1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine Yönelik Yeni Tesis Yapımı / Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine Yönelik Mevcut Faal Olan veya Olmayan Tesislerin Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenilenmesi / Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine Yönelik Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması

 • - Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 • - Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 • - Su Ürünlerinin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 • - Soğuk Hava Deposu
 • - Çelik Silo
 • - Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

***Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

***Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme dışındaki başvurular kabul edilmez.

2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılan Seraların Yapımı

 • - Yenilenebilir Enerji Kullanan Yeni Sera

3. Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri

 • - Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri

Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı

4. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜY)

 • - Büyükbaş Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar [Damızlık (Manda/Sığır), (Süt/Et)]
 • - Küçükbaş Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar [Et (Kotun/Keçi), Süt (Koyun/Keçi)]
 • - Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar
 • - Kültür Balıkçılığına Yönelik Sabit Yatırımlar
 • - Kültür Mantarcılığına Yönelik Sabit Yatırımlar

B) KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI - KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIM KONULARI

 • 1. Kırsal Turizm Yatırımları
 • 2. Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri
 • 3. El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler
 • 4. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
***Kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.
***Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.
***Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.
***Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.
2018 yılı tarımsal destekler bülteni: TIKLAYINIZ