ADANA’DA DEVAM EDEN BÜYÜK PROJELER

ÖNEMLİ ÜRETİM ALTYAPI YATIRIMLARI

...

Çukurova Bölgesel Havalimanı

Çukurova Bölgesi; Türkiye içindeki coğrafi konumu, üretim kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına olan çok-modlu ulaşım kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in önemli bir ulaştırma ve lojistik merkezi olma potansiyelini taşımaktadır. Bu mevcut durum içerisinde Çukurova Bölgesel Havalimanı ulusal ve bölgesel hedefler dahilinde bölgenin lojistik bir merkez olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Yakın bir bölgeden geçen D-400 karayolu ve Yenice’de demiryolu yüklerinin taşınmasına yönelik kurulan lojistik merkez birlikte düşünüldüğünde kombine taşımacılık için önemli bir adım atılmıştır. Adana’ya 35 km. uzaklıkta Yenice beldesinde kurulacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın inşaat çalışmaları devam etmektedir. 8.000 dekar arazi üzerine kurulacak havalimanı Türkiye’nin en büyük 2. havalimanı olacaktır. Aşamalar halinde toplam yolcu kapasitesinin 30 milyon olması hedeflenmektedir. Yeni yapılan havalimanının özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yapılacak direk uçuşlarla Adana’nın uluslararası ticaret ve turizmine önemli katkı koyması beklenmektedir.

...

Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi

Adana 136.248 dekarlık örtü altı tarım alanı ile Türkiye’de üçüncü il konumundadır. İlimizin en önemli sektörlerinden olan tarım sektöründe yenilikçi bir yaklaşımla kümelenme yoluyla rekabet gücünün artırılması için Sera Organize Sanayi Bölgesi oluşturulmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Tarım ihtisas OSB Karataş Bebeli Mahallesinde yaklaşık 3.000 dekarlık mera arazisi üzerine kurulacak modern ve entegre seracılık faaliyetlerinden oluşmaktadır. OSB’de 25’er dekardan 85 adet modern cam sera yapılacaktır. Yüksek teknolojili seralar ile işleme, paketleme, depolama, Ar-Ge tesislerinin bir arada bulunacağı bölge, tarım potansiyelinin planlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesinin yolunu açacaktır. Proje gerçekleştiğinde; ortak üretim, pazarlama ve Ar-Ge alanlarının oluşturacağı sinerji işletmelerimizin küresel düzeyde rekabet etmesine imkan sağlayacaktır. 2000 kişilik istihdam sağlayacak OSB Bakanlık tarafından onaylanmış, müteşebbis heyeti toplantısı gerçekleştirilmiş ve yönetim kurulu oluşturulmuştur. Hali hazırda imar çalışmaları devam etmektedir.

...

Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ceyhan OSB ilk etapta 1.210 dekar, ikinci etapta 3.680 dekarlık alanı ile yatırımcıları buluşturmayı planlamaktadır. 2 Ağustos 2016 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ve 318 sicil numarası ile resmi kuruluşu tamamlanmıştır. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan bölgenin arazi ve altyapı çalışmaları devam etmekte olup 2019 yılında yatırımlara açılması planlanmaktadır. Yakın konumda bulunan Serbest Bölge, İskenderun limanı ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile birlikte düşünüldüğünde Adana’nın önemli bir yatırım bölgesi olacaktır.

...

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 17/10/2007 tarihli 26673 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 13.410 dekar alanda ilan edilmiştir. Bölgenin Ortadoğu petrol ve gaz rezervleri uluslararası enerji boru hatları ve İskenderun limanına olan yakınlığı ile enerji sektörü için önemli bir yatırım olacağı düşünülmektedir. Irak-Türkiye; Ceyhan-Kırıkkale ve Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatları aracılığıyla yıllık yaklaşık 100 milyon ton ham petrolü dünya piyasalarına arz eden bölgede başta rafineri olmak üzere petrokimya ve petrol ürünleri alanlarında yapılacak yatırımlar sadece bölgemizin değil ülkemizin kalkınmasına, cari açığın azaltılmasına ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

...

Su Ürünleri (Tarla Balıkçılığı) Organize Sanayi Bölgesi

160 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adana son 10 yıllık dönemde su ürünleri üretimi ve ihracatında önemli bir gelişim göstermiştir. Bu gelişime ivme kazandırmak için Karataş İlçesi Adalı mevkiinde 6.500 dekarlık verimsiz ve bataklık mera alanına Türkiye’nin ve Dünyanın en büyük su ürünleri OSB’sinin kurulması planlanmaktadır. OSB’nin deniz, tatlı su balıkları ve karides olmak üzere üç kümelenme üzerine yoğunlaşması beklenmektedir. Yılda 45 bin ton civarında balık üretiminin planlandığı OSB için imar çalışmaları devam etmektedir.

...

Tarıma Dayalı İhtisas Besi-Süt Organize Sanayi Bölgesi

Bu proje kapsamında Adana ili Ceyhan ilçesi İsalı Mahallesi’nde 1.874 dekar alanda Tarıma Dayalı İhtisas Besi-Süt Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanmıştır. Projede 50.000 baş kapasiteli besi ahırı ve 25.000 baş kapasiteli süt ineği ahırı yapılacaktır. Bu alanın Tarıma Dayalı İhtisas Besi Süt OSB olarak değerlendirilmesi ile büyükova kapsamında olan yerlerde hayvancılık yapmak isteyenler için alternatif olacak, bölgedeki baskıyı azaltacaktır. Proje kapsamında ahırların gübre atıkları için ortak işleme tesisi, biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri, süt üretimine uygun kapasiteli süt toplama merkezi yapılması planlanmaktadır.

...

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Adana hayvancılık, su ürünleri, balıkçılık, kanatlı eti üretimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Aynı zamanda ilimiz hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ticaretinin de merkezinde yer almakta bu kapasiteye ilave olarak turunçgil, yaş meyve ve sebzede de büyük üretim hacmine sahiptir. Hammadeye yakınlığı nedeniyle tüm bu ürünlerin işlenmesine yönelik Gıda İhtisas OSB projesine başlanmıştır. İleri teknoloji altyapısı ile kurulacak bu sanayi bölgesi tüm gıda sektörlerine hizmet verecek her türlü gıda ürününün üretiminden nihai tüketiciye ulaşama kadar tüm aşamaları bu tesiste gerçekleştirilecektir. Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından Sarıçam Göztepe mevkiinde, 2.210 dekar arazi üzerinde kurulması düşünülen Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar hızla devam etmektedir.

MEGA ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI

...

Polipropilen Üretim Tesisi

Rönesans Holding ve Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde 1,2 milyar dolarlık yatırımla yıllık 450 bin ton üretim kapasiteli Polipropilen Üretim Tesisi inşa edilecektir. 2018 yılı Kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın da katılımıyla tesis projesinin imza töreni gerçekleştirilmiştir. Plastik ve kauçuk ham maddesi olarak kullanılan polipropilenden yılda ortalama 2 milyon ton ithal eden Türkiye, tesisin hizmete girmesiyle bu ürünün önemli bir bölümünü yerli üretimle sağlayacaktır. Tesisin 2019'da inşasına başlanarak 2023'te tamamlanmasıyla, Çukurova, petrokimya sektörünün de önemli merkezleri arasında yer alacaktır.

...

Kimyasal Hammedde Üretim Tesisi

SASA Polyester A.Ş. tarafından Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında şirketin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması ile Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips ve Liman yapımı yatırımları planlanmaktadır.


Yumurtalık bölgesinde yapımı düşünülen tesislerin tahsis edilecek alanın tamamını kapsayacak şekilde 5 milyar TL'si ilk 5 yılda olmak üzere, 10 yıl içerisinde toplam yaklaşık 30 milyar TL tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiş olup ilgili yatırım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na taahhüt başvurusunda bulunulmuştur.