ARAŞTIRMA ALTYAPISI

Adana; sahip olduğu üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknokneti ile yatırımcılara geniş bir araştırma altyapısı hizmeti sunmaktadır.

...

Üniversiteler

Adana’da Çukurova Üniversitesi ve Adana Bilim ve Teknoloji üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunmaktadır. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan Çukurova Üniversitesi 1973 yılında, teknoloji alanına odaklanan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise 2011 yılında kurulmuştur. İki üniversite 2021-2022 öğretim yılı için toplam 51.365 öğrenciye sahiptir. 572’si profesör olmak üzere toplam 2.659 kişilik öğretim elemanı sayısı, araştırma altyapısı için önemli bir insan kaynağı oluşturmaktadır. Detaylı Bilgi

Çukurova Üniversitesi’nde 38, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 7 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Detaylı Bilgi

...

Özel Sektöre Ait Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır. Bu kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezi oluşturan firmalar bu alanda çeşitli devlet desteklerinden faydalanmaktadır. 2018 yılı itibariyle Adana’da 12 Ar-Ge merkezi, 9 tasarım merkezi bulunmaktadır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi desteklerine ilişkin detaylı bilgiyehttps://agtm.sanayi.gov.tr

...

Kamu’ya Ait Araştırma Merkezleri, Laboratuvarlar ve Test Merkezleri

Adana’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ile Adana Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü; Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Adana Laboratuvar Müdürlüğü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İSGÜM Adana Bölge Laboratuvarı faaliyet göstermektedir.

Çukurova Bölgesi’nde Tarım Bakanlığı’na bağlı üç adet araştırma merkezi bulunmaktadır. Bunlardan Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ilk olarak entomolojik sorunları çözmek ve fauna tespitleri yapmak amacıyla 1926 yılında Mersin’de “Zirai Mücadele Laboratuvar Şefliği” adı altında çalışmalarına başlamıştır. Bölgedeki bitki sağlığı sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını yürüten Mersin’deki laboratuvar 1931 yılında Adana’ya taşınmıştır. Adana’da bulunan diğer araştırma merkezi Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü birden fazla kurumun birleşmesi ile bugünkü haline gelmiştir. Enstitü Doğu Akdeniz ve Geçit Bölgesi’nde yer alan Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman illerinde tarımsal araştırma ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Enstitü, endüstri bitkileri (pamuk, soya, ayçiçeği, susam, yer fıstığı vd), tahıllar (ekmeklik ve makarnalık buğday, mısır vb.) ,yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ, üçgül, çimler, buğdaygil yem bitkileri vd), çayır mera ıslah ve yönetimi, yemeklik tane baklagiller (nohut vd) alanlarında genetik kaynakların muhafazası, kaynak materyal geliştirme, ıslah, yetiştirme tekniği, hastalıklara dayanıklılık, kalite değerlendirme ve geliştirme, eğitim ve yayım hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca, büyükbaş hayvancılıkta biyoteknoloji, ıslah ve yetiştirme araştırmaları, gen kaynaklarının muhafazası ve besleme çalışmaları yapmaktadır.

Mersin’in Erdemli İlçesi’nde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ise Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Antalya, Kahramanmaraş, Isparta ve Burdur illerine hizmet vermektedir. Turunçgil ve diğer subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, üzümsü meyveler, bağcılık, sebzecilik, iç ve dış mekan süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile arıcılık konularında uygulamalı tarımsal araştırmalar yapmaktadır.

...

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; 06/07/2001 tarihli 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na dayanarak kurulan ve bünyesindeki girişimci, yönetici şirket ve öğretim üyelerinin çeşitli vergiler, çalışan personelin sigortası gibi konularda devlet teşviğinden faydalanabildiği teknoloji odaklı yatırım alanlarıdır.

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü içerisindeki, mülkiyeti üniversiteye ait yaklaşık 944,000 m²’lik bir alan üzerinde kuruludur. Bu alan ulaşım ağı üzerinde bulunmakta olup aynı zamanda Çukurova Üniversitesi kampüsündeki eğitim ve sosyal tesisler ile de bütünlük içerisindedir. Otoyol ve çevre yolu bağlantısı ile Adana’nın önemli merkezlerine ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır. Çukurova Teknokent, Şehir merkezine 12 km, Havaalanına 15 km, Şehirlerarası Otobüs Terminaline ise 18 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çukurova Teknoloji Bölgesi’nde 2022 yılı itibariyle toplam 130 firma faaliyet göstermektedir. (http://teknokent.cukurova.edu.tr/tr/)