EKONOMİ

Doğu Akdeniz’in Parlayan Yıldızı Adana

Tarımsal üretimi ve tarıma dayalı olarak gelişmiş sanayisi ile Adana, Türkiye’nin en gelişmiş ekonomiye sahip illerindendir.Adana, büyüyen ekonomisi, gelişmiş hizmetler sektörü ile birlikte günümüzde çok sektörlü bir yapıdadır. Çok sektörlü yapı, firmalar arası etkileşimi güçlendirdiği gibi il ekonomisinin sektörel krizlere karşı da dirençli olmasını sağlamaktadır.

 

99,2 Milyar TL gayrisafi yurtiçi hâsıla

 

 44.138 TL kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hâsıla

 

En fazla istihdam sağlayan ve en fazla işyerine sahip 8. il

 

 2,5 milyar dolar ihracat

 

3,6 milyar dolar ithalat

2020 yılı Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörlerinin Türkiye GSYH Payı

 

Tarım

Adana Tarım Sektörü
Türkiye Tarım Sektörü GSYH Payı; % 2,6
8. il

 

Sanayi

Adana Sanayi Sektörü
Türkiye Sanayi Sektörü GSYH Payı; % 2
10. il

 

Hizmetler

Adana Hizmetler Sektörü
Türkiye Hizmetler Sektörü GSYH Payı; % 1,9
8. il

İmalat Alanında Öne Çıkan Sektörler

Adana'da tekstil, kimya, gıda, plastik, metal ve otomotiv sektörleri ön plana çıkmaktadır.

 

Tekstil

 

Kimya

 

Gıda

 

Plastik

 

Metal

 

Otomotiv

Potansiyeli Yüksek Sektörler

Hizmetler sektöründe öne çıkan alanlar toptan ticaret, depolama ve lojistik hizmetleri ile kültür, sanat ve sağlık hizmetleridir.
Önemli bir gelişme potansiyeli bulanan turizmde Adana; gastronomi, kültür ve sağlık turizminde Türkiye çapında değerlere sahiptir. Adana’da son 5 yıldaki yatırım teşvik belgeleri incelendiğinde en fazla yatırım yapılan alan enerji sektörüdür. Termik santraller ve yenilenebilir enerji yatırımları göze çarpan yatırım alanlarıdır. Adana ili, jeolojik konumu nedeni ile başta demir olmak üzere, krom, alüminyum, bakır-kurşun-çinko, manganez, kuvars, kuvarsit, fosfat madenlerine sahip olup madencilikte net ihracatçı konumundadır. Feke-Mansurlu yöresinde demir, Aladağ’da krom, Kozan ve Tufanbeyli’de bakır-kurşun-çinko cevherleşmeleri önemli maden alanlarıdır.

 

Turizm

 

Lojistik ve Depolama

 

Ticaret

 

Sağlık

 

Enerji

 

Madencilik

Dış Ticaret

 

 Adana’nın ihracatı son 5 yıllık dönemde %38 artarak 2,5 milyar dolara yükselmiştir. 2021 ithalat rakamı 3,6 milyar dolar olup toplam dış ticaret hacmi 6,1 milyar doları bulmaktadır.

Adana ihracatının %35’i Avrupa, %30’u Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Irak, Almanya, İspanya, ABD ve İtalya Adana ihracatında ilk 5 ülke konumundadır.

  

İhracatta kimya, gıda ve tekstil sektörleri ilk 3 sırada yer almaktadır. Ürün bazında minibüs, midibüs ve otobüs, polietilen tereftalat, poliester, buğday unu, kimyaca saf früktoz, horoz ve tavukların parçalanmamış etleri (dondurulmuş), pamuktan pantolon, şort vs., freze tezgahları, mısır nişastası, poliesterlerden sentetik devamsız lifler, çelik teller, mandarinler, ayçiçek tohumu ve yağı göze çarpmaktadır.

Adana’nın Başarı Hikayeleri

Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 12 Adana firması bulunmaktadır.