ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde, Yakapınar (Misis)'in kuzeyinde tarıma elverişli olmayan 1590 hektar alan üzerine 1984 yılında temeli atılarak kurulmuş, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biridir. Bölgeye ulaşım karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. AOSB Adana havalimanına 28 km, Mersin Limanına 98 km, İskenderun Limanına 80 km, Yumurtalık Limanına 40 km uzaklıktadır. Bölgenin güneyinden D-400 Devlet Karayolu ve TCDD demiryolu, kuzeyinden TEM Otoyolu geçmektedir.

Organize sanayi bölgesinde 385 firma faaliyettedir. Faaliyette bulunan firma dağılımlarında fabrikasyon metal ürünleri imalatı, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ile gıda ürünleri imalatı sektörleri en fazla firmanın yer aldığı sektörlerdir.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin Sağlamış Olduğu Hizmetler:

 •  Elektrik Hizmetleri

AOSB, elektrik enerjisini TEİAŞ'a ait 154/31,5 Kv Misis TM'den sağlamaktadır. Bu enerji 30 kv AOSB Dağıtım Sisteminde yer alan 1 adet Ana Dağıtım Merkezi, 12 adet dağıtım merkezi, 33 km çift devre 30 Kv enerji nakil hattı, 50 km tek devre 30 Kv dağıtım hatları ve aydınlatma hatlarıyla sanayicilerin elektrik hizmetine kesintisiz biçimde ulaşmasını sağlamaktadır.

 •  Doğalgaz Hizmetleri

Gelişmiş altyapısı ile AOSB sanayicilere doğalgaz temin etmekte ve altyapının işletme, bakım ve onarımları yapılmaktadır. Bölgede; 75.000 Nm3/saat 35-70 bar girişli, 12-19 bar çıkışlı RMS-A/1 istasyonu vardır. Bölge içerisinde 6 adet 9.000 m3 ve 1 adet 5.000 m3 RMS-B istasyonu aktif ve mevcut durumdadır. 30.000 Nm3/saat 25-70 bar girişli, 30 bar çıkışlı RMS-A2 istasyonu bulunmaktadır.

 •  Fen ve İmar Hizmetleri

İşletmelere ait Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskân ) ve GSM İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Bölge Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Ayrıca arsaların imar durumları ve aplikasyon planlarının verilmesi, imar planlarının, tadilatlarının, parselasyon planlarının hazırlanması (Tapu tescilleri için), üst yapı sanayi tesisi inşaatlarının projelerinin onaylanması, denetlenmesi gibi hizmetler de Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

 •  Atıksu Hizmetleri

AOSB bölgesi içindeki Atıksu Arıtma Tesisi; kanalizasyon sistemi, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi olarak hizmet halindedir. Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği normlarına göre merkezi arıtma standartlarına uygun olarak inşa edilmiştir. Tesis kompleks bir tesis olup, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmanın yanı sıra azot, fosfor gibi ağır metallerin de arıtılmasını içermektedir. Tesisin tamamı 72.000 m3/gün nominal hidrolik kapasitesine cevap verecek seviyededir.

 •  Kullanma Suyu Hizmetleri

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Kullanma Suyu Satış Fiyatı: 0,53 TL/m3 +KDV olup diğer birçok OSB'ye göre daha ucuzdur.
Bölgenin kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için kurulan Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, bölgeden 4,5 km uzaklıktaki Ceyhan Nehri kenarındadır. Kapasitesi 800 litre/sn olan tesiste; 15.000 m3 kapasiteli iki adet, 6.000 m3 kapasiteli iki adet, 4.000 m3 kapasiteli bir adet su depoları bulunmaktadır. Ceyhan Nehri’nden alınan su arıtılarak bölgedeki fabrikalara kullanma suyu olarak verilmektedir.

 •  Diğer Hizmetler

Türk Telekom Santrali telekomünikasyon hatları ile 5500 aboneye hizmet verme kapasitesine sahip olup telefon, ADSL internet ve data hizmeti vermektedir. Ayrıca bölgede sağlık ocağı, PTT hizmet ofisi, Çukurova Üniversitesi Tekstil Kalite Kontrol Laboratuvarı ve alışveriş merkezi bulunmaktadır.

 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Uygulanan Birim Fiyatlar:

Arsa Satış Fiyatları

Yerleşim Planı

Kozan Organize Sanayi Bölgesi

Adana iline 70 km. Uzaklıkta, Kozan’ın kuzey batısında Güneri köyü mayalı kaş mevkiinde, ilçe merkezine 5 km. Uzaklıkta, tarıma elverişsiz 163 hektar (1,630,000.00 m²) arazide, 1998 yılında kurulmuştur. Bölge, Adana hava alanına 87 km., Mersin limanına 140 km., Yumurtalık limanına ( BOTAŞ petrol boru hattı ) 90 km., İskenderun limanına 130 km., mesafededir.

Organize sanayi bölgesinde 51 firma faaliyettedir. Faaliyette bulunan firma dağılımlarında narenciye paketleme ve soğuk hava depoları, gıda (süt ürünleri, şalgam imalatı, bal paketleme), zeytinyağı işletmeleri, mobilya üretim tesisleri, çinko trapez imalatı ve metal işleri ile inşaat elemanları üretimi ve hazır beton tesisleri yoğunluktadır.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin Sağlammmış Olduğu Hizmetler

 •  Elektrik Hizmetleri

KOSB elektrik enerjisini 5km. Uzaklıkta Kozan TEİAŞ ın 3500 nolu fider bağlantısından 7 m.v.a gücünde 5000 metrelik enerji nakil hattı ile elektrik sağlamaktadır. Arazi içerisinde 6 adet ana dağıtım trafo merkezi ile bütün yollarda orta gerilim hattı mevcuttur. Firmalar kendi trafolarını yaparak elektrik abonesi olmaktadır.

 •  Özel Teknik Endüstri Meslek Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortak girişimiyle tamamlanan mesleki lise ile sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

 • İmar durumuna göre ölçüleri farklı 80 parsel bulunmaktadır.

- 74 sanayi parseli 821,909.00m² olup, OSB alanının % 50,42 ‘sini oluşturmaktadır.
- 6 adet parsel idari ve sosyal hizmetler ( spor tesisi, teknik hizmetler, arıtma tesisi ve mesleki eğitim tesisleri) alanı olarak belirlenmiştir. 121,645.97m² olup, OSB alanının %7.46’sını oluşturmaktadır.
- Yol, yeşil alan ve sağlık koruma bandı 699,445.03 m² olup OSB alanının %42.12 ‘sini oluşturmaktadır. İkinci etap 10 parsel 194,827 m² dir.

 •  Altyapı Hizmetleri

KOSB ‘ da enerji nakil hattı, ag-og enerji şebeke hattı, Telekom şebeke hattı, içme suyu 2000m3’ lük depo, alt yapı, yol inşaatı ve KOSB çevresine tel çit yapımı tamamlanmıştır.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi’nde Uygulanan Birim Fiyatlar:

 • Parsel Alanları

Kozan Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi parsellerinin satış fiyatları son derece cazip olup, müteşebbis teşekkül heyet tarafından belirlenmektedir. Parsellerin metrekaresi 3 TL’den satışı yapılmaktadır. Satılan parsellere ait ödeme şekli ; %25 ‘ i peşin, geri kalan, %75 ‘i ise işyeri açma çalışma ruhsatı alındıktan sonra altı ay aralıklarla 18 ayda vade farksız olarak tahsil edilir. Sonrada nihai hesaplaşma yapılır.10 kişi ve üzeri istihdam eden firmaların %50 arsa bedeli hibe destekleme hakkı vardır.