SGK Teşvikleri

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen; toplamda on bir farklı sigorta primi teşvik, destek ve indirimi uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

1. Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

Açıklama: Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

2. Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Uygulanan 5 Puanlık Prim İndirimi

Açıklama: Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

3. İlave 6 Puanlık Prim İndirimi

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ
Bilgi Notu İçin TIKLAYINIZ

4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

5. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

6. Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

7. İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik

Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

8. Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ
Bilgi Notu İçin TIKLAYINIZ

9. Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik

Ar-G e/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

10. Kültür Yatırımları Ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

11. İşveren Desteği

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için prim ödeme gün sayısının 22,22 TL çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ TEŞVİKLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Belgeli Çalışan İstihdamının Teşvik Edilmesi programı ile mesleki yeterlilik belgesi alınmasını teşvik etmektedir.
Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Mesleki Yeterlilik Belgeli Çalışan İstihdamının Teşvik Edilmesi

- Mevcut Çalışan için: Mevcut çalışan MYK mesleki yeterlilik belgesi alırsa, belgeli kişiyi çalıştıran firma SGK işveren primini 12 ay ödememektedir. (2018 için teşvik tutarı, asgari ücretli bir çalışan için 416,05 TL’dir)

Yeni İstihdam için: MYK mesleki yeterlilik belgesi olan bir kişi işe alınırsa, firma SGK işveren primini 54 aya kadar sürelerle ödememektedir. (teşvik süresi, istihdam edilen kişinin yaşı ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir.) (2018 için teşvik tutarı, asgari ücretli bir çalışan için 416,05 TL’dir)
İlgili mevzuata ulaşmak için TIKLAYINIZ