Şirket Kurmak

Yerli Yatırımcı İçin Şirket Kuruluşu Süreci

  •  1- Yatırımcı için Mersis kullanıcı adı ve şifresi oluşturma.
  •  2- Oluşturulan üyelik ile Mersis'e giriş yapılarak şirket ana sözleşmesinin Mersin'ten girişinin yapılması. ( Yerli ve Yabancı tüm yatırımcıların MERSİS sistemi (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ) üzerinden elektronik ortamda şirket kuruluş başvurusu yapması gerekmektedir.)
  •  3- Kuruluş evraklarının (Firma bilgilerini içerir numaralandırılmış defterler ve doldurulan dilekçelerin) yatırımcıdan gerekli imzalar alınarak hazırlanması.
  •  4- İncelenmek üzere evrakların ve tasdike tabi defterlerin ticaret sicil memurluğuna teslim edilmesi.
  •  5- Ticaret sicil memurluğu tarafından evrakların uygunlunun ve defterlerin onayının yapılması
  •  6- Yatırımcı tarafından ödemelerin yapılması ve yapılan ödemelere ait dekontların ticaret sicil müdürlüğüne sunulması
  •  7- Huzurda imza randevusu alınması (Ticaret Sicil Müdürlüğünden randevu alınıp önceden hazırlanan evraklar ile birlikte ticaret sicil memurluğunda bulundurulması.)
  •  8- Kuruluş işleminin tescil edilmesi ve yatırımcıya evrakların teslim edilmesi